OSZALAŁY ALFABET

 

Cele:

            „Przełamanie lodów”

            stymulowanie kreatywności i fantazji

            ułatwienie zadania pokazywania się przed innymi

Uczestnicy: Wiek – 12 i więcej. Liczba – jakakolwiek.

Czas: Zróżnicowane od odpowiedzi uczestników

Przebieg: Grający siedzą w kręgu. Animator wręcza każdemu graczowi literę alfabetu zapisaną na karteczce. Ponieważ liczba krzeseł jest mniejsza o jedno od liczby uczestni­ków, jedna osoba z grupy pozostanie na nogach w środku kręgu. Animator zilustruje ogólny argument, prosząc ko­goś, żeby pomógł mu go pogłębić; wybór osoby prze­prowadzony zostanie jednak według dziwnego systemu. Animator powie głośno: «Niech zmienią miejsce wszyst­kie osoby od litery ... do litery ...» W kręgu powstanie wielki ruch, wynikający z prze­sunięcia uczestników z jednego krzesła na drugie. Kto pozostanie na nogach, musi wypowiedzieć synonim, słowo związane z tematem proponowanym przez anima­tora. Słowo to będzie musiało zaczynać się od litery, któ­rą trzyma w ręku. Następnie to właśnie osoba stojąca w środku wskaże, kto będzie musiał zmienić miejsce w oparciu o litery alfabetu, które przywoła.

Pomoce: Kartki z literami alfabetu

 

Opr. Beata Lesik