ROZWIĄZYWANIE JĘZYKA

 

Cele:

            Stymulowanie kreatywności grupy

            Dzielenie myśli i emocji

            Tworzenie większej ilości idei

Uczestnicy: Wiek – od 10 lat wzwyż. Liczba – jakakolwiek.

Czas: 30-40 minut

Przebieg: Animator powinien wymyślić z fantazją karton, złożony z przynajmniej 16 słów, które w jakiś sposób mogą zostać połączone z dyskutowanym argumentem. Na początku spotkania animator eksponuje temat, po czym każdy członek grupy zaproszony jest do wypowiedzenia się, wybierając cztery słowa spośród zapisanych na kartonie i wyjaśniając motywy swojego wyboru.

Pomoce: Karton ze słowami rozwiązującymi język

 

Opr. Beata Lesik