NARYSUJ KONCEPCJĘ

 

Cele:

            Stymulowanie kreatywności i fantazji

            Akceptacja wystąpień publicznych

            Pobudzenie do dyskusji

Uczestnicy: Wiek - od 8 lat wzwyż.

Liczba – jakakolwiek.

Czas: Kilka minut dla każdej narysowanej koncepcji.

Przebieg: Wykorzystując tablicę lub karton, można zilustrować abstrakcyjne koncepcje, które komunikuje się, rysując je. Po ogólnym wprowadzeniu argumentu animator prosi publiczność, aby możliwie najszybciej odgadła, jaką to określoną koncepcję rysuje. Następnie będzie mógł wyjaśnić lub zapytać publicznie, co skłoniło go do przedstawienia koncepcji w ten właśnie sposób.

Animator może zadecydować, aby ktoś z publiczności kontynuował rysunek zgodnie z własnym doświadczeniem i fantazją. Może również zaproponować przeprowadzenie dynamiki w podobny sposób, dzieląc widownię na dwie części. Wysiłek interpretacji rysunku zaangażuje grupę. Obraz służyć będzie do utrwalenia w pamięci koncepcji i dalszego, łatwego jej odzyskania. Wartość symboliczna obrazu pozostaje zawsze otwarta na nowe znaczenia, dzięki swojemu ładunkowi przywołującemu.

Pomoce: Tablica lub karton, flamastry.

 

Opr. Beata Lesik