POWIEDZENIA RODZINNE

 

Cel: zabawa ma na celu zapoznanie uczestników, przez wydobycie osobistego, rodzinnego tła w życiu każdego członka grupy. Punktem centralnym są wzorce i wartości wyniesione z okresu dzieciństwa, które obecnie mają wpływ na osobowość uczestników.

Czas trwania: 45-65 min.

Uczestnicy: od 12 lat (nie więcej niż 20 osób)

Miejsce: sala lekcyjna

Pomoce: Papier i przybory o pisania

Przebieg:

- każdy otrzymuje kartkę i długopis

- nauczyciel zwraca się do uczniów z prośbą o przypomnienie sobie i wypisanie na kartkach: powiedzeń, przysłów, przestróg i sloganów, którymi posługują się ich rodziny. Na przykład: „Bez pracy nie ma kołaczy”, „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, „Uważaj na siebie” itd.

- następnie, prowadzący prosi, aby każdy po kolei, odczytał to co zapisał

- teraz prowadzący wraz z innymi uczniami próbują odkryć, w jaki sposób te powiedzenia mają wpływ na tę osobę, a także na zachowanie się jej w danej grupie

Reguły:

- należy zwrócić uwagę, by nie dochodziło do krytykanctwa, któregokolwiek ucznia a także jego rodziny

- kolejne osoby wyznacza prowadzący

- po wypowiedzi ucznia, prowadzący i reszta grupy dokonuje oceny

8. Wskazówki:

- na czas wypisywania sentencji można użyć podkładu muzycznego (delikatna melodia)

 

Opr. Klaudiusz Bialik