POŚREDNIE „NIE”

 

Cel: trening ma na celu uświadomienie uczestnikom, w jaki sposób wyrażają pośrednie NIE. Tak forma pracy nad sobą może sprawić, że uczestnicy będą potrafili używać słowa NIE w sposób bezpośredni. Taka metoda zabawy, pomaga w dynamicznej i przejrzystej komunikacji w grupie.

Czas trwania: ok. 15 min

Uczestnicy: od 14 lat (dobra metoda w grupach nowych)

Miejsce: sala klasowa

Przebieg:

- uczestnicy dobierają się w pary, lub dokonuje tego prowadzący (A i B)

- siadają naprzeciw siebie

- A prosi B o różne rzeczy, których przypuszczalnie B nie będzie chciał mu dać

- za każdą prośbą A, B reaguje pośrednim odrzuceniem (nie wymawia słowa- NIE)

- uczestnicy zwracają uwagę na to, w jaki sposób próbują wycofać się od próśb partnera

- zwracają uwagę na to co czują

Reguły:

- rozmowa winna toczyć się tak by nie przeszkadzać innym parom

Wskazówki:

- Przykład: A: „Pożycz mi samochód.”

             B:„Nie mogę Tobie pożyczyć samochodu. Muszę zawieźć go do  mechanika”

 

Opr. Klaudiusz Bialik