ZABAWA W ABC

 

CELE: Przypomnienie biblijnych imion

CZAS: 7 minut

UCZESTNICY: 8-12 lat

PRZEBIEG: Jeden uczestnik mówi cicho alfabet . Drugi mówi „ stop” . Na wymienioną teraz literę , uczestnicy powinni napisać imiona wszystkich osób , które przyjdą im na myśl z Pisma Świętego .

Przykład:

M

Maryja, Marek, Mojżesz

POMOCE: papier , ołówki

WSKAZÓWKI: nie ma

 

Opr. Justyna Kądziołka