OPISYWANIE

 

CELE: przypomnienie wiadomości z Pisma Świętego

CZAS: 15 minut

UCZESTNICY: dzieci i młodzież

PRZEBIEG: Lider grupy napisał do różnych biblijnych historii krótkie nagłówki lub tytuły. Uczestnicy powinni zorientować się, o jaką biblijną historię chodzi.

Przykłady:

 Posiłek z zdrajcą (Ostatnia Wieczerza)

Rozbitek zaginiony bez śladu (Jonasz)

Osobliwe znalezisko nad Nilem (Mojżesz)

POMOCE: papier, ołówki

WSKAZÓWKI: Uczestnicy samodzielnie znajdują nagłówki, a pozostała część grupy zgaduje

 

Opr. Justyna Kądziołka