ZAWODY W KOLE

 

Tytuł

Zawody w kole

Cele

1.Uczeń pamięta wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem.

2.Uczeń potrafi opowiadać historię Bożego Narodzenia.

3.Uczeń jest zintegrowany z całością grupy.

4.Uczeń jest zaangażowany w opowiadanie historii Bożego Narodzenia.

Czas

10 – 15 min.

Uczestnicy

Optymalna liczba uczestników to od 15 do 30. Zabawa jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 8 lat.

Przebieg

Siadamy na podłodze (w miarę możliwości) w kole. Prowadzący zaczyna opowieść, np. „Maryja była młodą dziewczyną, gdy przyszedł do niej anioł”. Następnie dziecko siedzące po lewej stronie prowadzącego podejmuje dalej opowiadanie, dodając do niego jedno zdanie związane z tematyką historii Bożego Narodzenia, a będące chronologiczną kontynuacją opowiadania o Bożym Narodzeniu. Następnie dalej po kolei, aż zakończymy opowieść. Jeśli dzieci nie są skore do głośnego wypowiadania się, można je wspomóc głównymi myślami wątków historii Bożego Narodzenia, np. „Spis ludności”, „Pasterze”, napisanymi na oddzielnych kartkach, i wręczonymi im. Gdy przychodzi kolej, dziecko opowiada ten fragment historii, który podpowiada mu kartonik.

Pomoce

Kartoniki wielkości 10X10 cm ze słowami-kluczami.

 

Opr. Grzegorz Kulpa