BINGO

 

Tytuł

Gra w bingo.

Cele

1.Dziecko zna słowa, które najczęściej pojawiają się w liturgii Wielkanocnej.

2.Dziecko potrafi się nimi w odpowiedni sposób posługiwać.

Czas

5 min.

Uczestnicy

Od 1 do 30 osób w wieku od 7 lat.

Przebieg

Należy kartkę kwadratową o boku 16 cm podzielić na 16 identycznych pól (cztery kolumny i cztery wiersze). Tak otrzymaną tabelę należy powielić, zgodnie z ilością uczestników gry. W pola należy wpisać słowa związane z tematyką liturgii Wielkanocnej, np. „Anioł”, „Wielkanoc”, „Emaus”, itp. Należy różnie rozmieścić słowa, aby dzieci nie wygrywały w tym samym czasie. Wszystkie słowa znajdujące się w tabeli prowadzący powinien umieścić na pojedynczych kartkach i wrzucić je do koszyka, z którego będą losowane. Gdy prowadzący wylosuje kartkę i głośno odczyta słowo, dzieci szybko znajdują to słowo i zakrywają je kolorowym kartonikiem, odpowiadającym wielkością pojedynczemu polu tabeli (kartoniki są rozdane razem z tabelą). Wygrywa ta osoba, która położy jak najszybciej w jednym rzędzie cztery kolorowe kartoniki. Wtedy dziecko woła: „Bingo”.

Pomoce

Tabela 16X16 cm, kolorowe kartoniki wielkości pojedynczego pola dla każdego dziecka, małe kartki z napisanymi słowami do losowania.

 

 

Opr. Grzegorz Kulpa