GRA RADOŚCI

 

Tytuł

Gra radości

Cele

1.Uczeń w ciekawy sposób przypomina sobie i poszerza wiadomości o Bożym Narodzeniu.

2.Uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania z zakresu wiedzy o Bożym Narodzeniu.

Czas

Około 15 minut, lub do czasu zakończenia gry przez jednego z graczy.

Uczestnicy

Od 2 do 4 osób w wieku powyżej 7 lat.

Przebieg

Jest to gra planszowa, składająca się z 50 pól od startu do mety. Pola te są koloru czerwonego i zielonego. Każdy z uczniów rozpoczyna grę rzutem kostki. Jeśli jego pionek zatrzyma się na polu czerwonym, zostaje mu zadane pytanie, wylosowane z banku pytań, zadane przez ucznia siedzącego po jego lewej stronie. Pytania te są prostymi pytaniami z zakresu wiedzy o Bożym Narodzeniu, np. W jakim mieście narodził się Jezus Chrystus? Jeśli uczeń odpowie prawidłowo, w nagrodę przesuwa się o jedno pole do przodu, jeśli nie odpowie, lub odpowie nieprawidłowo, pozostaje na swoim miejscu. Gra kończy się, gdy pionek jednego z uczniów dojdzie do pola z napisem „META”.

Pomoce

1.Gra planszowa, wykonana własnoręcznie, składająca się z 50 pól (zielonych i czerwonych).

2.Pytania do banku pytań, wykonane na kartkach o wymiarach 10X10 cm.

 

 

Opr. Grzegorz Kulpa