WSZYSCY CI, KTÓRZY...

 

CEL: organizacyjny, integracyjny,

CZAS: ok.15 min, może trwać do znudzenia uczestników,

UCZESTNICY: więcej niż 7 osób,

PRZEBIEG: Uczestnicy siedzą na krzesłach , jeden jest bez krzesła. Na początek może to być prowadzący, który podaje hasło np.: wszyscy ci, którzy noszą kolczyki. Wstają wtedy te osoby, które noszą kolczyki i muszą zmienić swoje dotychczasowe miejsca. Osoba wydająca polecenie korzysta z okazji – w trakcie chwilowego zamieszania zajmuje wolne miejsce. Inne przykłady:

wszyscy ci, którzy mają na sobie dżinsy,

wszyscy ci, którzy lubią małe dzieci,

wszyscy ci, którzy wstali „lewą nogą”,

wszyscy ci, którzy mają rodzeństwo,

wszyscy ci, którzy mają niebieskie oczy, itp.

MATERIAŁY: krzesła.

 

Opr. Bożena Wajda