JESTEŚMY WSPÓLNOTĄ

 

CELE: nawiązywanie kontaktu; przynależność do grupy; zbliżenie się uczestników; poznanie siebie nawzajem; wprowadzenie nowej osoby do grupy.

CZAS: ok. 30 minut;

UCZESTNICY: dzieci, młodzież;

POMOCE: duża kartka papieru, gruby flamaster;

WSKAZÓWKI: można wykorzystać tą grę, aby poznać uczestników i aby ich do siebie zbliżyć np.

          A

      K NATALIA

      A N

 DOROTA

      O

      LUCYNA

PRZEBIEG: uczestnicy próbują połączyć swoje imiona na wzór krzyżówki. Imieniem wyjściowym może być imię wybrane losowo lub takie, które chcemy szczególnie podkreślić np. dlatego, że jego właściciel jest nowy w grupie, a my chcemy mu pokazać, że jest członkiem naszej wspólnoty.

 

Opr. Dorota Żymańczyk

Źródło: Rosemarie Portmann, Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 1999.