ZWIERZĘTA NA MARSIE

 

CELE: rozwój wyobraźni; twórczość; nabywanie zdolności tworzenia czegoś nowego; używanie swojej fantazji.

CZAS: 20-30 minut;

UCZESTNICY: dzieci od 9 lat;

POMOCE: dużo miejsca;

WSKAZÓWKI: może być ta zabawa wykorzystana na lekcji np. plastyki, a dzieci mogą ulepić lub narysować wymyślonego dziwoląga;

PRZEBIEG: uczestnicy wymyślają różne nie istniejące dotąd zwierzęta (mogą one przypominać te które znamy) i wyobrazić sobie, że żyją one na Marsie. Poruszają się dziwnie, wyglądają dziwnie i wydają z siebie dziwne dźwięki. Dzieci prezentują wymyślone przez siebie stworki, a inni uczestnicy próbują je opisać i nadać danemu dziwolągowi imię odpowiednie do jego wyglądu.

 

Opr. Dorota Żymańczyk

Źródło: Klaus W. Vopel, Myśleć jak góra, czuć jak rzeka, Kielce 2003.