NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 

CELE: identyfikacja ze zwierzętami; rozwijanie wyobraźni; prezentacja specyficznych zachowań zwierząt; umiejętność naśladowania głosu jaki wydaje dany zwierzak.

CZAS: 15-20 minut;

UCZESTNICY: dzieci w wieku od 6 lat;

POMOCE: przebieg zabawy może toczyć się w klasie lub na podwórku;

WSKAZÓWKI: zabawa może być wykorzystana przy okazji np. wycieczki zorganizowanej na wieś lub do ZOO;

PRZEBIEG: dzieci muszą wyobrazić sobie, że są na wiejskim podwórku i spróbować poruszać się tak samo jak znajdujące się tam zwierzęta. Prowadzący wymienia różne zwierzęta, a dzieci mają pokazywać jak dane zwierze się porusza. Potem prowadzący może jeszcze poprosić dzieci aby wydawały określone dźwięki przyporządkowane danemu zwierzęciu.

 

Opr. Dorota Żymańczyk

Źródło: Klaus W. Vopel, Myśleć jak góra, czuć jak rzeka, Kielce 2003.