MOJE DOBRE STRONY

 

CELE: rozwój pozytywnego myślenia o sobie; budowanie poczucia własnej wartości; poczucie silnej osobowości.

CZAS: w zależności od liczby uczestników;

UCZESTNICY: dzieci, młodzież;

POMOCE: kartki, długopisy;

WSKAZÓWKI: może być wykorzystana ta gra w grupie o niskim poziomie poczucia wartości;

PRZEBIEG: uczestnicy siedzą w kole. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę i długopis. Każdy na swojej kartce zapisuje trzy przymiotniki, które najlepiej go określają (dobre i mocne strony, pozytywne cechy). Po zakończeniu tej fazy kartki zostają złożone na środku i dobrze przemieszane. Teraz każde dziecko losuje po kolei jedną z nich i czyta napisane tam przymiotniki oraz próbuje rozpoznać ich autora. Jeżeli komuś nie udało się odgadnąć reszta uczestników może mu pomóc.

 

Opr. Dorota Żymańczyk

Źródło: Rosemarie Portmann, Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 1999.