ZWIERZĘ Z ZEWNĄTRZ I OD WEWNĄTRZ

 

CELE: rozwój wyobraźni; empatia; poszerzenie swoich wiadomości na temat konkretnego zwierzaka.

CZAS: 30 minut

UCZESTNICY: dzieci 10 lat;

POMOCE: długopisy i kartki;

WSKAZÓWKI: można wykorzystać tą grę na lekcji biologii, aby dzieci bardziej obrazowo poznały zwierzęta i w ten sposób więcej się o nich nauczą i więcej zapamiętają;

PRZEBIEG: Dzieciaki wybierają sobie zwierze, które w jakiś sposób jest podobne do nich czy imponuje im jakimiś konkretnymi, swoimi cechami lub wyglądem zewnętrznym, względnie swoim zachowaniem. Następnie każde dziecko na swojej kartce papieru ma za zadanie opisać wybrane przez siebie zwierze w dwóch kategoriach:

- wygląd zewnętrzny, warunki w jakich żyje, co lubi jeść, jacy ewentualnie są jego wrogowie;

- to co czuje to zwierze, co może myśleć jeżeli znajdzie się w niebezpieczeństwie, jakie są jego życzenia.

Na koniec dzieci powinny powiedzieć jakie zwierzę wybrały, a następnie kilkoro z nich niech przeczytają swoje prace.

 

Opr. Dorota Żymańczyk

Źródło: Klaus W. Vopel, Myśleć jak góra, czuć jak rzeka, Kielce 2003.