DALSZY CIĄG HISTORYJKI

 

Cele: Dzieci ćwiczą najważniejsze sprawności niezbędne dla skutecznej komunikacji: uważne słuchanie, rozumienie i kreatywne nawiązanie do słów partnera. Ta zabawa pobudza fantazję dzieci i zazwyczaj sprawia im wielką przyjemność.

Uczestnicy: Od 8 lat.

Czas: W zależności od wielkości grupy od 10 do 20 minut.

Przebieg: prowadzący opowiada dzieciom początek historyjki, następnie jego sąsiad z lewej kontynuuje ją, dodając jedno zdanie. Z kolei jego sąsiad z lewej doda następne zdanie i tak zabawa toczy się w kole.

Ważne jest, aby dzieci uważnie słuchały, gdy inni uczniowie mówią i nie stracili wątku. Dzieci powinny zastanawiać się nad własnym zdaniem dopiero wtedy, gdy dziecko przed nimi zakończyło swoje zdanie. Gdy któreś z dzieci nie potrafi wymyślić dalszego ciągu historyjki, mówi zwyczajnie: „Ryba nie ma głosu”; jest to znak dla sąsiada z lewej, że może kontynuować.

Prowadzący może zacząć historyjkę od słów: Wyruszamy wspólnie w podróż…

Należy pozwolić dzieciom opowiadać historię, dopóki sprawia im to przyjemność. W odpowiednim czasie trzeba dać sygnał odnośnie do kompozycji zakończenia. Tylko w ostateczności prowadzący kilkoma zdaniami kończy definitywnie historyjkę.

Wskazówki: Inne dobre tematy dla historyjki w grupie to: wizyta na złomowisku, wakacje na wsi, zwiedzanie groty, wyprawa do obcego kraju, itd.

 

Opr. Małgorzata Lalak

Źródło: Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz.III, Kielce 1999.