RÓWNOWAGA

 

Cele: Dzieci mogą sprawdzić, czy są w stanie znieść, że ktoś inny jest tak samo silny jak one.

Uczestnicy: Od 8 lat.

Czas: Około 15 minut.

Przebieg: Każde z dzieci wybiera sobie partnera. Pary stają naprzeciwko siebie. Dzieci kucają chwytając się za ręce. Czubki palców ustawiają naprzeciwko siebie i odchylają się do tyłu, aż ich ramiona będą zupełnie wyprostowane. Dzieci zaczynają się bujać do przodu i do tyłu, nie przewracając partnera. Starają się wychylić jak najdalej zachowując jednocześnie równowagę. (15 sekund).

Dzieci wstają; ustawiają stopy tuż przed stopami partnera. Nadal trzymają się za ręce i powoli odchylają do tyłu. Jak daleko potrafią się wychylić utrzymując równocześnie równowagę? Dzieci bardzo wolno starają się rozpocząć bujanie się do przodu i do tyłu. (15 sekund).

Dzieci przerywają zabawę, następnie szukają sobie nowego partnera, z którym powtarzają eksperyment.

Prowadzący powtarza wszystkie wskazówki; zwraca uwagę jak dzieci radzą sobie z nowym partnerem.

Dzieciom należy pozwolić na powtórzenie eksperymentu z dwojgiem lub trojgiem innych dzieci.

Wskazówki: Prowadzący może uczestniczyć w tym eksperymencie, np. na stojąco bujać się z dzieckiem, które lubi, i zrobić to samo z dzieckiem, które go irytuje.

 

Opr. Małgorzata Lalak

Źródło: Klaus W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz.III, Kielce 1999.