DOMINO WYRAZOWE

 

Cele: - jest to godna polecenia zabawa, ponieważ wymaga  od dziecka koncentracji, uwagi (bowiem wyrazy nie  mogą się powtarzać).

- pomaga ta zabawa w zapamiętywaniu  przerobionego materiału (np. zastosowanie jej w

 ramach powtórzenia przed sprawdzianem).

- młodszym dzieciom pomaga odróżnić, np.  rzeczowniki od czasowników, przymiotników (np. w  tej zabawie możemy używać tylko rzeczowników).

Czas: 15 minut.

Uczestnicy: wiek: 8-15 lat. Ilość osób: 5-40.

Przebieg: Na dzisiejszej lekcji powtórzymy rzeczowniki,  aby łatwiej było wam je zapamiętać, uczynimy to  w formie zabawy zwanej „domino wyrazowe”.  Wyjdźcie teraz z ławek i usiądźcie na dywanie,  tworząc krąg. Zabawa ta polega na tym, że  pierwszy gracz wymienia słowo (uwaga! tylko wyrazy, które są rzeczownikami), np. dom.  Następnie jego sąsiad musi znaleźć słowo, które  zaczyna się od ostatniej litery- a więc „m”- np.  meble. I tak w ten sposób od gracza do gracza  następuje jedno słowo po drugim, tak jak w grze  domino.

Pomoce: Prowadzący tę zabawę powinien mieć wypisane na kartce wyrazy, aby w razie trudności pomóc  uczestnikom.

Uwagi: brak.

 

Opr. Jolanta Lasak