FUTBOL NA STOLE

 

CELE:

Rywalizacja.

Współpraca w grupie.

Pobudzanie aktywności wszystkich dzieci w grupie.

Uczy przestrzegania reguł, cieszenia się z wygranej i godzenia się z przegraną.

Zabawa może być przerywnikiem w zajęciach, rozładowaniem napięcia.

CZAS: 5 minut na jeden „mecz”.

UCZESTNICY: Dzieci w wieku do 10 lat; liczba uczestników; 3-4 osoby w jednym zespole.

PRZEBIEG: Dwie drużyny siadają naprzeciwko siebie przy stole. Z klocków ustawia się bramki na krańcach stołu. Dziecko, które jest „sędzią”, gwiżdże i wtedy obydwie drużyny starają wdmuchać kulkę waty do bramki przeciwników. Gdy „piłka” spanie na ziemię, „sędzia” ustawia ja na środku stołu i inicjatywa należy do drużyny, która nie zdmuchnęła „piłki” ze stołu. Po upływie ustalonego czasu „sędzia” gwiżdże, oznajmiając koniec meczu. Wygrywa drużyna, która zdobyła więcej bramek.

POMOCE: Cztery jednakowe klocki, kulka z waty, gwizdek, stół.

WSKAZÓWKI:

Można utworzyć kilka drużyn i zorganizować turniej.

Przy każdym meczu „sędzią” może być inne dziecko lub też sędziować może wychowawca.

 

Opr. Justyna Staszak

Źródło: Andrea Erkert „Zabawy rozwijające zmysły”