ROZPOZNAWANIE KĄCIKA ZABAWY

 

CELE GRY:

Uczy współpracy, współdziałania.

Kształtowanie komunikacji niewerbalnej.

Służy wzajemnemu poznaniu się uczestników.

Rozwija spostrzegawczość, poznawanie otoczenia przez dotyk.

Budzenie zaufania, otwierania się na innych.

CZAS: Około 15-20 minut.

UCZESTNICY: Osoby w każdej grupie wiekowej (jeśli wprowadzi się modyfikacje); liczba uczestników – 14 osób.

PRZEBIEG: Zabawę przeprowadza się w sali, którą dzieci dobrze znają. Dzieci dokładnie oglądają różne kąciki zabaw, próbując zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Grupa wybiera dwoje dzieci, które rozpoczynają zabawę. Partnerzy chwytają się za ręce, jedno z dzieci zamyka oczy a drugie prowadzi je do wybranego kącika. Dziecko z zamkniętymi oczami bada przedmioty, znajdujące się w kąciku. Partner prowadzący naprowadza cichymi wskazówkami dziecko z zamkniętymi oczami na kolejne przedmioty, aby mogło lepiej poznać miejsce. Gdy dziecko rozpoznaje jaki to kącik, informuje o tym pozostałe dzieci w grupie.

POMOCE: Różne kąciki zabaw.

WSKAZÓWKI:

Gdy zabawa przeprowadzana jest wśród młodzieży i dorosłych, sala może nie być dokładnie przez nich znana, co wprowadza pewne utrudzenie. Zabawa wtedy będzie kładła większy nacisk na budzenie zaufania, otwierania się na innych.

Wskazówki mogą być przekazywane niewerbalnie np. przez mocniejsze ściśnięcie ręki przy przeszkodzie, czy informowanie o np. schodach przez dotknięcie nogi.

Wszyscy w grupie mogą chodzić po sali jednocześnie. Osoby wtedy spotykając się mogą poznawać siebie nawzajem przez dotyk.

 

Opr. Justyna Staszak

Źródło: Andrea Erkert „Zabawy rozwijające zmysły”