KOLORY SIĘ ODNAJDUJĄ

 

CELE GRY:

Chęć współdziałania, integracja grupy.

„Zdrowa” rywalizacja (dzieci w każdej rundzie są w innej grupie; ktoś, kto teraz jest w grupie przeciwnej, może być za chwilę w jego grupie).

Pobudzenie szybkiego spostrzegania, refleksu.

Nauka rozróżniania kolorów.

Dziecko uczy się intensywniej postrzegać otoczenie.

Rozwój możliwości poznawczych dziecka.

CZAS: Około 10-15 minut.

UCZESTNICY: Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne (4-7 lat); liczba uczestników – około 20 osób.

PRZEBIEG: Dzieci podzielone są na równe grupy. Każda grupa otrzymuje karteczki w innym kolorze. Słysząc muzykę, dzieci zaczynają poruszać się swobodnie po całym pomieszczeniu. W trakcie przemieszczania się, gdy spotkają inne dziecko wymieniają się kolorowymi karteczkami tak, że grupy się mieszają i nikt nie wie do jakiej grupy należy każdy z uczestników zabawy. Muzyka milknie i wszystkie dzieci podnoszą kolorowe karteczki wysoko do góry. Dzieci z karteczkami w tym samym kolorze tworzą grupy. Wygrywa grupa, która pierwsza usiądzie na ziemi w milczeniu.

POMOCE: Karteczki w różnych kolorach, magnetofon, muzyka taneczna. Zabawa może sie toczyć w sali lub na wolnym powietrzu.

WSKAZÓWKI: Zabawa może przebiegać na zewnątrz i w takiej sytuacji zamiast kolorowych karteczek można wykorzystać np.: różnego koloru liście, kwiaty itp.

 

Opr. Justyna Staszak

Źródło: Andrea Erkert „Zabawy rozwijające zmysły”