GRA W SŁOWA

 

CELE GRY:

Wyciszenie się dzieci; dziecko „uczy się ciszy”.

Poznanie przez dzieci własnych możliwości słyszenia.

Wyrabianie wrażliwości słuchowej.

Uczenie się słuchania kierunkowego, słyszenia nawet cichych, subtelnych dźwięków, uwrażliwienia na dźwięk.

Dziecko ćwiczy umiejętność skupienie się na rozmówcy.

CZAS: Zabawa kończy się, gdy osoba odgadująca słowa dojdzie do końca pomieszczenia.

UCZESTNICY: Dzieci w wieku około 10-12 lat; liczba uczestników – około 6-7 par.

PRZEBIEG: W parach, w niewielkiej odległości dzieci stają naprzeciwko siebie. Jedno dziecko wypowiada cicho jakieś słowo, a drugie dziecko je powtarza. Jeśli poprawnie wykona zadanie, robi krok do tyłu. Pierwsze dziecko znowu wypowiada cicho jakieś inne słowo i drugie dziecko je powtarza. Cofa się jeśli powtórzy prawidłowo słowo, jeśli nie powtórzy słowa – robi krok do przodu. Zabawa kończy się, gdy odgadujący uczestnik dojdzie do końca pomieszczenia.

POMOCE: Opaska na oczy, zamknięte pomieszczenie.

WSKAZÓWKI:

Dziecko, które odgaduje słowa może mieć przewiązane opaską oczy, żeby bardziej skupiło sie na dźwięku. Dzieci mogą także na zmianę odgadywać słowa. Wprowadza sie wtedy element rywalizacji, ponieważ wygrywa dziecko, które pierwsze dojdzie do końca sali.

Zabawa możne być metodą wyciszenia dzieci w trakcie zajęć lekcyjnych, ponieważ aby zabawa przebiegała prawidłowo dzieci muszą się wyciszyć i skupić.

 

Opr. Justyna Staszak

Źródło: Andrea Erkert „Zabawy rozwijające zmysły”