DROGA ŚMIECHU

 

CELE:

- każde dziecko ma wiele swobody na rozwijanie indywidualnych, kreatywnych i pełnych fantazji pomysłów

- z powodu braku jakichkolwiek materiałów uaktywniona jest  wyobraźnia dzieci

- zadania pozytywnie wpływają na spójność grupy

- odbywają się one w wesołej, przyjaznej atmosferze

- dzieci poznają warianty mowy ciała

CZAS: 15-20 minut

UCZESTICY: 20 dzieci

PRZEBIEG: wszystkie dzieci ustawiają się naprzeciwko siebie w dwóch rzędach, tak aby powstała długa „ulica”. Wychowawczyni opowiada grupie, że jest to „droga śmiechu”, którą trzeba przejść do końca, nawet się nie uśmiechając. Jedno z dzieci próbuje jako pierwsze przejść tą drogę. Osoby w obu rzędach starają się ze wszystkich sił, aby poprzez najróżniejsze grymasy skłonić znajdujące się między nimi dziecko do śmiechu, przy czym nie wolno ze sobą rozmawiać. Jeżeli dziecko to nie roześmiało się, nagradzane jest na końcu „ulicy” gromkimi brawami.

POMOCE: duża przestrzeń

WSKAZÓWKI: -

 

Opr. Agnieszka Oracz