ROŻEK ZAGADEK

 

CELE:

- nie ma zwycięzców i przegranych

- zadania pozytywnie wpływają na spójność grupy

- odbywają się one w miłej i przyjaznej atmosferze

- dzieci opracowują strategię działania, które prowadzą je do rozwiązania  problemów

- zabawa stanowi dla dzieci potwierdzenie ich umiejętności

CZAS: 30 miinut

UCZESTICY: 20 dzieci

PRZEBIEG : jedno dziecko siedzi z rożkiem naprzeciwko pozostałych osób. Powoli i ostrożnie wyjmuje ono jedną z kartek, tak aby najpierw widać było tylko mały kawałek przedstawionego na niej symbolu. Wszystkie dzieci mogą głośno zgadywać i wołać, co widzą. Ten, kto odgadł, jaki symbol znajduje się na kartce, może ją sobie zatrzymać.

POMOCE: duży arkusz grubego kartonu, gruby mazak, duży arkusz białego papieru

WSKAZÓWKI: od momentu ukończenia mniej więcej piątek roku życia dzieci mogą samodzielnie wykonać „rożek zagadek”, którego zawartość można uzupełnić wciąż o nowe symbole. Dzieci w wieku szkolnym mogą przeprowadzać taką zabawę z literami lub słowami. Jest ona możliwa już wtedy, gdy uczestniczy w niej dwoje dzieci.

 

Opr. Agnieszka Oracz