IMPROWIZACJA LUSTRO

 

CELE:

- każde dziecko ma wiele swobody na rozwijanie indywidualnych, kreatywnych i pełnych fantazji pomysłów

- z powodu braku jakichkolwiek materiałów uaktywniona jest wyobraźnia dzieci

- chodzi o doświadczenie związane z własnym ciałem

- dziecko poznaje warianty mowy ciała

- dziecko zyskuje zaufanie do samego siebie i partnera

CZAS: 15minut

UCZESTICY: 2osoby lub kilka par

PRZEBIEG: każde dziecko szuka sobie jednego partnera. W ramach tak utworzonych par jedno dziecko przejmuje teraz rolę „lustra”, a tym samym „odpowiadającego”. Druga osoba stoi przed tym lustrem i porusza się tak, jak tylko ma na to ochotę. Zadaniem lustra jest w miarę możliwości synchroniczne naśladowanie tych ruchów. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.

POMOCE: duża przestrzeń

WSKAZÓWKI: zabawa ta przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 lat. Im starsi są uczestnicy, tym bardziej kompleksowe będą ich ruchy, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla „lustra”.

 

Opr. Agnieszka Oracz