POCZTA

 

CELE:

- każde dziecko ma wiele swobody na rozwijanie indywidualnych,  kreatywnych i pełnych fantazji pomysłów

- z powodu braku jakichkolwiek materiałów uaktywniona jest  wyobraźnia dzieci

- wystawia na próbę ich zręczność

- stwarza okazję do kontaktów z innymi ludźmi

- integracja

CZAS: 15-20 minut

UCZESTICY: 20 dzieci

PRZEBIEG: dzieci siadają w szeregu jedno za drugim, tak aby każdy miał przed sobą plecy następnej osoby. Wychowawczyni wyjaśnia grupie, że trzeba teraz przekazać ważna informację, a ponieważ nie ma do dyspozycji telefonu, trzeba wysłać ją specjalną pocztą. Siedzące na początku rzędu dziecko maluje teraz na plecach następnej osoby dowolny przedmiot lub pojęcie, jak na przykład słońce, gwiazda, dom. Osoba ta maluje to samo na plecach swojego poprzednika. W ten sposób rysunek przekazywany jest dalej. Ostatnie dziecko jest odbiorcą wiadomości i ogłasza, co dotarło do niego tą niecodzienną pocztą. Czy zgadza się to jeszcze z tym, co zostało wysłane? naturalnie pojawiają się tutaj liczne różnice.

POMOCE: duża przestrzeń

WSKAZÓWKI: celem tej zabawy nie jest perfekcyjna zgodność wysłanej i odebranej wiadomości, ale przede wszystkim przeżywanie kontaktu w zabawie

 

Opr. Agnieszka Oracz