NA JEGO SPOSÓB

 

CELE:

- gra daje dzieciom wspaniałą okazję do realizacji swojej intuicji;

 - pomaga im w przekazywaniu i odbieraniu informacji;

 - do świadomości mogą przy tym wnikać całe wzory zachowań, jakie trudno opisać słowami.

UCZESTNICY: od 10 lat. Ważne jest, żeby dzieci dobrze się znały i nie były skrępowane.

CZAS: około 30 minut.

PRZEBIEG: chciałabym wam zaproponować zabawę, która nazywa się „Na jego sposób”. Jedno dziecko jako ochotnik opuszcza salę. Pozostałe dzieci zastanawiają się,  które dziecko z grupy ma on później odgadnąć. Gdy się to ustali, wzywa się  ochotnika. Żeby wiedzieć, kogo ma odgadnąć, ochotnik chodzi po sali i prosi dzieci,  żeby robiły pewne rzeczy „na jego sposób”, to znaczy tak, jakby to robiło  dziecko, które trzeba odgadnąć. Ochotnik może na przykład powiedzieć:  „Powiedz na jego sposób dzień dobry. Baw się na jego sposób. Poruszaj się na jego sposób. Tańcz na jego sposób. Usiądź na jego sposób na krześle. Rozmawiaj na jego sposób z nauczycielem”. Czy zrozumieliście, o co chodzi?... Dopiero gdy ochotnik poprosił mniej więcej ośmioro członków grupy, żeby  zrobiły coś „na jego sposób”, może rozpocząć zgadywanie, o które dziecko  chodzi.  A więc, kto chce być pierwszym ochotnikiem?... W czasie jednych zajęć zgaduje nie więcej niż troje-czworo dzieci.

POMOCE: duża sala.

MODYFIKACJE: zabawa ma dodatkowy urok, gdy odgadywaną osobą jest sam ochotnik.

 

Opr. Agata Indycka