PILNOWANIE DRZEWA

 

CELE:

Ćwiczenie spostrzegawczości, uwagi i koncentracji.

Ćwiczenie sprytu i umiejętności taktycznych.

Rozwijanie tężyzny fizycznej.

CZAS:

20-30 minut.

PRZEBIEG:

Wybrane wcześniej drzewo zostaje oznaczone chustą i jeden z uczestników musi go pilnować. Pilnujący zamyka oczy na około 30 sekund. Pozostali uczestnicy zabawy chowają się za drzewami, a ich zadaniem jest dotarcie do zaznaczonego drzewa w ten sposób, by nie dać się załapać przez pilnującego je. Gdy pilnujący zawoła imię skradającego się, gra się w tej chwili dla niego kończy. Gdy któremuś z uczestników zabawy uda się dotrzeć do oznaczonego chustą drzewa, zmienia się z pilnującym.

WARIANTY:

Runda karna. Zabawa przebiega w identyczny sposób. Mała zmiana polega na tym, że gdy osoba skradająca się zostanie zauważona i wywołana przez pilnującego nie zostaje wykluczona z gry ale odczekuje tzw. rundę karną, po odbyciu której powraca do zabawy.

POMOCE:

Kolorowe chusty.

WSKAZÓWKI:

Zabawa ta świetnie sprawdza się w starszych drzewostanach, stąd doskonale nadaje się do wykorzystania podczas wycieczki do lasu. Jest ona raczej przeznaczona dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

FUNKCJA:

Motywacyjna i dydaktyczna.

 

Opr. Adrian Kłos