SKŁADANIE HISTORYJKI

 

CELE:

Ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi.

Ćwiczenie wyobraźni i fantazji.

Rozwijanie języka, mowy.

Ćwiczenie retoryki.

CZAS:

10-15 minut.

PRZEBIEG:

Na początku zabawy dzielimy uczestników na grupy cztero-, pięcioosobowe. Każdy uczestnik danej grupy otrzymuje kartkę papieru, na której lewej krawędzi wypisane są pionowo następujące pytania: kto, co, jak, kiedy, gdzie. Najpierw wszyscy jednocześnie odpowiadają na pierwsze pytanie, np.: „Pielęgniarka”. Teraz kartki zostają złożone tak, aby pierwsze pytanie i podana odpowiedź nie były widoczne, oraz podane następującemu graczowi. Teraz wszyscy na drugie pytanie: „co” itd. Napięcie rośnie aż do odczytania wyników.

WARIANTY:

Napisanie historyjki. Pierwszy gracz rozpoczyna historyjkę, pisząc od jednego do trzech zdań. Następnie kartkę należy złożyć i podać dalej. Przy tym wariancie można uzgodnić ogólny kierunek treści, np. love story, horror. Można to jednak świadomie pominąć, wtedy historyjka będzie o wiele bardziej interesująca.

Narysowanie człowieka. Każdy rysuje na swojej kartce na samej górze głowę, składa kartkę i podaje ją dalej. Następny uczestnik rysuje szyję – potem tułów, nogi, itd.

POMOCE:

Kartki papieru, pisaki.

FUNKCJA:

Dydaktyczna.

 

Opr. Adrian Kłos