HERB

 

CELE:

Integracja grupy i jej wzajemne poznanie się.

Rozwój umiejętności plastycznych.

Wyrażanie cech za pomocą rysunku.

Rozwijanie myślenia abstrakcyjnego.

„Mówienie” symbolami, obrazami, barwami.

Przełamywanie barier w mówieniu o samym sobie.

Rozwijanie zdolności autoprezentacji i autoreklamy.

Rozwijanie umiejętności przeprowadzania wywiadu.

CZAS:

Przeprowadzenie wywiadu: 10-15 minut.

Sporządzenie herbu: 20 minut.

Prezentacja rysunku: 5-10 minut.

PRZEBIEG:

W dawnych czasach znaczące rodziny zdobyły dla siebie herby. Ważne było przy tym, że herby te miały zawsze coś wspólnego z historią lub znaczeniem danej rodziny.

Na początku zabawy dzielimy uczestników na grupy dwuosobowe. Następnie przez około 10 – 15 minut partnerzy zbierają najważniejsze informacje dotyczące drugiej osoby. Dalszy przebieg zabawy polega na wyrażeniu osobistych wypowiedzi partnera w postaci jego rodzinnego herbu i na jego prezentacji.

WARIANTY:

Można użyć podobnego schematu herbu dla wszystkich grup. Uczestnicy zabawy mogą potem wpisać w herb osobiste wypowiedzi lub wyrazić je za pomocą rysunku.

Można również samemu stworzyć własny herb i opatrzyć go ważnymi wypowiedziami.

POMOCE:

Papier, farby, flamastry, kredki.

 

Opr. Adrian Kłos