HISTORYJKA Z GAZETY

 

CELE:

Ćwiczenie wyobraźni.

Poszerzanie zakresu leksykalnego.

Umiejętność radzenia sobie w nietypowej sytuacji lingwistycznej.

Ćwiczenie umiejętności sprawnego i szybkiego formułowania wypowiedzi.

CZAS:

10-15 minut

PRZEBIEG:

Dzielimy uczestników na dwuosobowe grupy. W przeciągu trzech minut lub też jak długo prowadzący pali zapałkę, jeden z członków grupy podkreśla dowolne wyrazy w gazecie. Teraz rozpoczyna się tworzenie historyjek. Gazeta zostaje przekazana drugiemu uczestnikowi, którego zadaniem jest opowiedzenie historyjki. Muszą w niej występować wszystkie podkreślone wyrazy według ich kolejności. Na przygotowanie opowiadania uczestnik ma kilka minut.

POMOCE:

Zapałki, gazety.

WSKAZÓWKI:

Zabawa przeznaczona dla młodzieży od 13 do 18 lat, a także dla dorosłych.

FUNKCJA:

Dydaktyczna.

 

Opr. Adrian Kłos