BUDOWANIE ŻYWYCH RZE¬B

 

Wiek: Od 12 lat

Czas: około 45 minut

Opis: Ochotnicy pozwalaj± swoim koleg± i koleżankom uformować ze swojego ciała, które w tym ćwiczeniu zdaje się być z gumy, żyw± rzeĽbę. Można poruszać wszystkimi członkami ciała. Ze sposobu uformowania rzeĽby z danej osoby można odczytać doskonale jej charakter ( gesty, mimika, postawa ciała) oraz zależno¶ci między poszczególnymi uczniami, którzy swoj± rzeĽbę (zwróceni do siebie lub odwróceni).Dzięki tej rzeĽbie jakby udaje się zatrzymać czas, można więc spojrzeć na przedstawion± sytuację z innego zupełnie punktu widzenia. To za¶ umożliwia refleksję nad konfliktami i znalezieniem ich rozwi±zania.

 

Opr. Magdalena Rogusz