MOJA INSCENIZACJA

 

Cel: Identyfikowanie się z postaciami biblijnymi

Wiek: 12-16 lat

Czas: 10-20 minut

Opis: Ktoś z uczniów stara się wczuć w jedną z biblijnych postaci. Klasa wypytuje tę osobę o jej przeżycia i poglądy. Inny wariant:

1.Uczniowie w grupach próbują scharakteryzować biblijną postać lub zrozumieć jej postępowanie. Następnie grupa ( lub dwaj jej przedstawiciele) prezentuje klasie wyniki swojej pracy i stara się odpowiedzieć na każde pytanie.

2. Jeden uczeń, przedstawiający bez pomocy klasy dowolną postać biblijną wyjaśnia jej postępowanie. Przykład: Saul wyjaśnia swój stosunek do Dawida. Albo: Postaci z opowieści o Męce Pańskiej usprawiedliwiają swoje czyny (Piłat, Piotr, kapłan z Wysokiej Rady i uczeń w Piśmie-ich role są przygotowane w pracy grupowej; ewentualnie razem z moderatorem opowiadając o usprawiedliwiających ich przyczynach postępowania).

 

Opr. Magdalena Rogusz