STAWIAĆ OPÓR (K.W. Vopel, Jak pobudzić kreatywność grupy?, Kielce 2003)

 

Cele: Uczestnicy mają możliwość skoordynowania ciała i ducha w sportowych zawodach, które - oprócz siły - wymagają również zręczności, oprócz siły przebicia także zwracania uwagi na innych. Eksperyment ten dodaje uczestnikom energii i przygotowuje w wesoły sposób do wspólnej pracy.

Wiek uczestników: od 12 lat.

Czas trwania: około 5 minut.

Wprowadzenie: Chciałbym zaprosić was do udziału w sportowych zawodach. Możecie w parach sprawdzić, w jakim stopniu można jednocześnie praktykować w zdyscyplinowany sposób agresywne i taktowne zachowanie. Poszukajcie sobie partnera, z którym chcecie przeprowadzić ten eksperyment... Rozproszcie się parami po całym pomieszczeniu i ustawcie się w odległości na wyciągnięcie ramienia od swojego partnera... A teraz ustawcie swoje stopy blisko siebie i dotknijcie ustawionymi pionowo wewnętrznymi powierzchniami dłoni do dłoni partnera... Waszym celem będzie później wyprowadzenie partnera z równowagi, ale sami musicie ją za wszelką cenę zachować. Obowiązują przy tym następujące reguły: Jeśli partner przestawi jedną lub obie stopy, podczas gdy wy pozostaniecie na swoim miejscu, wtedy wygrywacie jeden punkt. Jeśli partner przytrzyma się was, ponieważ na przykład grozi mu utrata równowagi, albo też dotknie w jakieś inne miejsce ciała, wtedy również wygrywacie jeden punkt. Jeśli obaj partnerzy jednocześnie utracą równowagę, nikt nie otrzymuje punktu. Nie musicie wciąż dotykać się wewnętrznymi powierzchniami dłoni. Możecie je na przykład szybko odsunąć do tyłu albo zasymulować atak, aby w ten sposób zdezorientować partnera i wyprowadzić go z równowagi. Partnera możecie dotykać tylko płaskimi, ustawionymi w pionowej pozycji wewnętrznymi powierzchniami dłoni i wolno wam dotykać tylko wewnętrzne powierzchnie rąk partnera. Zwracajcie uwagę na przestrzeganie reguł zabawy oraz na to, by nikomu nie stała się krzywda. Zacznijcie teraz... (około 3 minut).

 

Opr. Łukasz Knieć