LALKA I OŁOWIANY ŻOŁNIERZYK (K.W. Vopel, Jak pobudzić kreatywność grupy?, Kielce 2003)

Cele: Eksperyment ten rozluźnia uczestników i skłania ich do większej aktywności. Oba zawarte w nim zadania zwracają się do Ja Dziecka w uczestnikach, do ich potrzeby nawiązywania kontaktów i zabawy. Z im większa „powagą" uczestnicy wezmą udział w eksperymencie, tym bardziej żywo i z większa werwą rozpoczną czekające je spotkanie.

Wiek uczestników: od 12 lat.

Czas trwania: od 8 do 15 minut.

Wprowadzenie: Przed rozpoczęciem wspólnej pracy chciałbym stworzyć wam możliwość wspólnej rozgrzewki i wyrażenia się w zabawie.

Dobierzcie sobie partnera, który jest mniej więcej tego samego wzrostu, co wy i ustalcie między sobą, kto z was będzie A i kto B... W pierwszej rundzie A przeobrazi się w ołowianego żołnierzyka, a B w dowódcę. Obowiązują następujące reguły zabawy: ołowiane żołnierzyki mogą iść tylko do przodu. Nie mogą one myśleć, ani podejmować żadnych decyzji. Poza tym poruszają się powoli jak roboty, na sztywnych nogach, ze sztywnymi ramionami. (Prowadzący demonstruje to grupie.) Zadanie dowódców polega na uważaniu na swoich ołowianych żołnierzyków i takim dyrygowaniu nimi, aby w nic nie uderzyły. Jeśli ma on pójść w innym kierunku, dowódca musi chwycić go za ramiona i odwrócić w odpowiednią stronę. Jeśli ma się on zatrzymać, połóżcie mu na chwilę swój ą rękę na głowie. Aby miał on energię do maszerowania, możecie go „nakręcić", poruszając wyimaginowaną rączką na jego plecach. Chciałbym, żeby wszyscy z literą B, czyli wszyscy dowódcy, nakręcili swoje ołowiane żołnierzyki tak, by mogły one zacząć maszerować... (Prowadzący daje grupie na to jedną do dwóch minut czasu.) A teraz zatrzymajcie się i zamieńcie rolami... (Grupa ma na to znowu jedną do dwóch minut czasu.) Zatrzymajcie się, chciałbym teraz przygotować was do drugiej rundy. A przeobraża się teraz w szmaciana lalkę, której wszystkie części ciała są tak ze sobą połączone, że nie może ona samodzielnie stać. Nie można usztywnić i ustawić jej nóg i rąk w stawach. A musi więc spróbować odprężyć się i rozluźnić wszystkie stawy. B ma natomiast trudne zadanie, polegające na utrzymywaniu lalki w możliwie jak najbardziej pionowej pozycji. Spróbujcie, czy to możliwe... (l do 2 minut). Przerwijcie i zamieńcie się znowu rolami... (l do 2 minut).

Opr. Łukasz Knieć