POLOWANIE NA ZAJĄCZKA

 

CEL: umiejętność szybkiego reagowania, koordynacja.

Wiek: od 4 roku życia.

Ilość graczy: więcej niż 5 osób.

Pomoce: Szarfy lub sznurki zawiązane tak, aby tworzyły koło.

Przebieg zabawy: Jedna osoba z osób wybrana już wcześniej jest RYSIEM, a reszta dzieci ZAJĄCZKAMI. Każde dziecko zajmuje swoje miejsce w szarfie i kuca tak, jakby było w norce zajączka. Gdy Rys się zbliży do zajączka ten ucieka w kierunku najbliższej norki. Następnie kolejny zajączek wyskakuje z norki i ucieka przed rysiem. Z gry odpada osoba złapana przez Rysia.

 

Opr. Monika Maćków