DUCHY

 

Cel: szybkie kojarzenie

Ilość osób: więcej niż trzy osoby

Czas: 15 minut.

Przebieg zabawy: Wybierzcie spośród was osobę, która rozpocznie grę. Osoba prowadząca podaje jakąś literę, np. "w". Następna z was podaje kolejna literę np. "u" i  wymyśla do tego słowo np. "wulkan". Nie wolno tworzyć słów składających się z trzech liter. Gra powinna toczyć się szybko, kto zatrzyma się na dłuższą chwile otrzymuje punkt karny - DUSZEK. Po otrzymaniu trzech duszków osoba staje się niewidzialna i odpada z gry.

 

Opr. Monika Maćków