JEST TAM KTO?

 

Cele:

lepsze poznanie siebie i innych

większa koncentracja

Uczestnicy:

Gra może być przeprowadzona w grupie osób dobrze się znających. Jest dostosowania do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjum.

Czas:

20 minut

Przebieg:

Każdy uczestnik bierze pięć karteczek i pisze na jednej kartce kolor włosów, na innej kolor włosów, swój wzrost i dwie kolejne cechy według swojego wyboru. Karteczki uczestników zostają zebrane, zmieszane i ułożone w stos. Jeden uczestnik zaczyna wyciągać z wierzchu trzy karteczki i odkrywa przed grupą. Kartki zostają głośno odczytane. Po przez dokładną obserwacji uczestnicy powinni domyśleć się, czy jest uczestnik w grupie, do którego odnoszą się wszystkie trzy cechy. Następnie inny uczestnik ciągnie trzy kartki.

Pomoce:

Kartki do notatek, kredki.

Wskazówki:

Może się zdarzyć, iż uczestnik nie zgadza się z tym, że przypisuje się mu te trzy cechy. Wówczas trzeba przedstawić i przedyskutować różne punkty widzenia.

 

Opr. Katarzyna Kulig