TRZY SŁOWA (PIOSENKI)

 

Cele:

nauka słów piosenki

szybsze przyswojenie materiału wiążącego się z tematem lekcji

Uczestnicy:

Cała klasa.

Czas:

Od 5 do 10 minut

Przebieg:

Wybrana zostaje piosenka ze spotkania lub lekcji religii. Uczestnicy śpiewają ją po kolei. Jeden zaczyna, śpiewa trzy słowa, drygi śpiewa kolejne trzy słowa

Pomoce:

Kartki ze słowami np. piosenki

Wskazówki:

Mogą to byś treści lekcji a uczniowie próbują zaśpiewać te treści na dowolną melodię.

 

Opr. Katarzyna Kulig