ZABAWA Z BALONAMI (WSPÓLNOTA)

 

Cele:

Uczeń uczy się współpracy z grupą

Uczeń uczy się koncentracji

Zmusza do wysiłku fizycznego

Uczestnicy:

Uczestnikami tej gry mogą być osoby w różnym wieku.

Czas:

15 minut

Przebieg:

Lider grupy nadmuchuje balon i dobrze zawiązuje na węzeł. Grupa ustawia się w okręgu. Jeden uczestnik trąca balon i znów biegnie na swoje miejsce. Następnie inny uczestnik trąca balon. Podczas tego ćwiczenia każdy przynajmniej raz powinien, trącić balon, bez wcześniejszego ustalenia kolejności. Należy uważać na to by balon nie dotkał ziemi.

Pomoce:

Jeden lub kilka balonów, flamaster.

Wskazówki:

Ćwiczenie to przede wszystkim stawia wymagania gotowości i umiejętności kooperacji grupy. Wspólnie można sprostać zadaniu. Po podkreśleniu tego faktu, flamastrem można na balonie napisać wspólnota. Należy dokonać podsumowania: „do wspólnoty musi przyczynić się każdy”.

 

Opr. Katarzyna Kulig