KWIATEK

 

Cele:

Uczeń potrafi wykonać zadanie

Uczeń uczy się otwartości (okazywania wdzięczności)

Uczestnicy:

Młodszy wiek szkolny. Dowolna ilość uczestników, zabawa dla indywidualnego ucznia przeprowadzona na lekcji.

Czas:

Czas jest nieokreślony, w zależności od tempa pracy uczniów.

Przebieg:

Uczestnicy rysują szypułkę, dwa listki i kwiat z kilkoma płatkami. Wycina się poszczególne części i przykleja do kwiatka. W środku kwiatka uczestnicy wpisują słowo „ dziękuję”. Na poszczególnych płatkach mogą napisać imiona ludzi, którym chcą powiedzieć „ dziękuję”, lub nazwy rzeczy, za które chcą podziękować.

Pomoce:

Karton, nożyczki, kredki, klej

Wskazówki:

Lider grupy może przygotować szablon.

 

Opr. Katarzyna Kulig