BYSTRZA

 

Cele:

Maksymalne skupienie ucznia

Uczeń zapamiętuje jak najwięcej szczegółów

Uczestnicy:

Przeznaczone dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum. Podział klasy na cztery grupy pięcioosobowe.

Czas:

W zależności od zainteresowania konkretnej klasy. Nie więcej niż 15 -20 minut.

Przebieg:

Uczestnicy dzielą się na małe grupy ok. pięcioosobowe. Lider grupy pokazuje uczestnikom przez ok. dziesięć sekund obrazek. Następnie każdy zapisuje to, co zobaczył to, co zobaczył. Członkowie grupy wspólnie układają ze swych notatek listę. Najpierw następuje ocena:, która grupa widziała najwięcej? Później następuje rozmowa, w której chodzi o następujące kwestie:

Jakich szczegółów nie dostrzegła żadna z grup?

Co zostało zanotowane w pierwszej kolejności przez poszczególnych uczestników?

Co w obrazku jest najbardziej uderzające?

Jakie detale rzuciły się w oczy każdej grupie?

Co zostało zaobserwowane odnośnie kolorów obrazka?

Jaki wewnętrzny podział posiada obrazek?

Następuje intensywna obserwacja obrazka z uwzględnieniem wyżej wymienionych pytań.

Pomoce:

obrazek, papier, ołówki

Wskazówki:

Można a dodać większą ilość szczegółowych pytań.

 

Opr. Katarzyna Kulig