PLUMP

 

CELE:

- uczestnicy zapamiętują opowiadanie;

- uczestnicy rozwijają spostrzegawczość;

- uczestnicy rozwijają zdolność współpracy z innymi.

UCZESTNICY:

- od  2 osób do 30 osób  lub w grupach (2 do 5 osób).

- wiek  od 6  lat do 14  lat.

PRZEBIEG: osoba prowadząca opowiada historię(biblijną) znaną uczestnikom.  W niektórych miejscach zastępuje właściwe słowo wyrażeniem "plump". Osoba lub grupa, która wie jakie słowo zostało zakryte puka w stół. Kto zgadnie pierwszy otrzymuje jeden punkt. i gra toczy się dalej.    

POMOCE: niepotrzebne.

WSKAZÓWKI: dzieci lubią samodzielnie układać teksty z "plump". 

 

Opr. Sławomir Duda