PIERWSZA MYŚL

 

CELE:

- uczestnicy uczą  się wyrażać swoje myśleć;

- umie jasno  określić swoje poglądy i uzasadnić;

- uczestnicy chcą szanować opinie innych osób.

UCZESTNICY: od 12 lat

CZAS: potrzeba około 2 minuty na jedną osobę.

PRZEBIEG: osoba prowadząca wypowiada zdanie lub stawia prowokacyjną tezę. Uczestnicy w  kolejności wypowiadają spontanicznie, w jednym zdaniu, to co myślą. Następnie uzasadniają swoje wypowiedzi. Pozostali uczestnicy nie komentują wypowiedzi. Każdy powinien zabrać głos.

POMOCE: niepotrzebne .

WSKAZÓWKI: jeżeli ktoś wypowiada się błędnie z nauczaniem UNK, proponuję delikatnie pouczyć dana osobę.

 

Opr. Sławomir Duda