OWOCE PRACY

 

CELE:

- uczniowie chcą szanować owoce pracy innych osób;

- uczniowie widza potrzebę dziękowania i wdzięczności za pracę innych osób;

- uczniowie poznają, że potrzebne są owoce pracy innych osób;

UCZESTNICY: wiek szkolny od 5 lat do 16-ego roku życia.

CZAS: około 45min.

PRZEBIEG: Zaczynamy od tezy głoszącej, że dożynki w mieście są niepotrzebne, dlatego, że tutaj nie zbiera się owoców i warzyw. Potem kończy się czas swobodnych wypowiedzi na ten temat. Zaczyna się dyskusja na temat: "w mieście owoce pracy wyglądają inaczej niż na wsi". Uczestnicy mają za zadanie zastanowić się jakie owoce przynosi ich praca i praca innych ludzi. Swoje przemyślenia zapisują na wcześniej przygotowanych owocach papierowych i przyklejają do papierowego drzewa.

POMOCE: klej, kredki, nożyczki, arkusze papieru.

WSKAZÓWKI: można zmienić temat z dożynek na temat ogólny owoców.    

 

Opr. Sławomir Duda