POWOŁANIE

 

CELE:

- uczniowie uczą się wyrażać swoje uczucia;

- uczniowie chce być uczniami Jezusa;

- uczniowie przełamują wstyd i otwierają się na innych;

UCZESTNICY: od 6 lat

CZAS: około 20 min.

PRZEBIEG: Jedna osoba odgrywa role Jezusa. Chodząc po całej klasie, zatrzymuje  się na jednym z uczestników i mówi "Chodź za  mną, zapraszam cię , czy chcesz być moim uczniem?" Osoba zapytana gdy chce,  to odpowiada: "tak, chcę być twoim uczniem". Oboje potem idą razem, aby powołać jeszcze innych uczniów. Na zakończenie uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach i uczuciach, które zrodziły się w nich podczas zabawy. Potem prowadzący czytać fragment z Mk 1,16-

20 o powołaniu uczniów.

POMOCE: Pismo Święte, i w razie potrzeby figurka Jezusa.

Wskazówki: zamiast grać osobę Jezusa, jedna osoba może nosić figurkę Jezusa.

 

Opr. Sławomir Duda