GŁUCHY TELEFON

 

CELE:

- uczniowie rozwijają swoją otwartość na inne osoby;

- uczniowie ćwiczą swoją spostrzegawczość;

- uczniowie wyrabiają zmysł dotyku;

- uczniowie potrafią powtórzyć materiał, który jest powtarzany przez głuchy telefon.

UCZESTNICY: uczniowie w wieku od 6 lat do 1000 lat.

CZAS: od 3 min. do znudzenia.

Przebieg: Uczniowie siadają w okręgu. Każdy zamyka oczy oprócz osoby, która przekazuje słowo. Uczestnicy, którzy otrzymali hasło przekazują je następnej osobie pisząc je na dłoni osoby następnej w kolejce za pomocą palca. Osoba następna w kolejce ma zamknięte oczy, może liczyć tylko na swój zmysł dotyku. Ostatnia osoba wypowiada hasło na głos.

Pomoce: krzesła w ilości potrzebnej dla uczestników.

Wskazówki: można, przekazywać  hasło szeptem do ucha następnej osoby.

 

Opr. Sławomir Duda