CO MAJĄ JOLA I MAMA (H. Olechnowicz, Dobre chwile z naszym dzieckiem, Warszawa 1997)

 

CELE: Uczy współpracy

         Uczy rysowania

         Uczy uznania co jest ważne

         Uczy wyrażania siebie

         Uczy ubierania się

         Uczy poznawania się na wzajem

         Rodzic może zauważyć, co jest ważne w wizerunku dziecka i jego własnym

CZAS: min. 10 minut

UCZESTNICY: 5-6 lat + rodzice (min. 2 osoby)

PRZEBIEG: Dziecko i rodzice dzielą linia kartkę na pół i rysują po połowie (np. najpierw mamę) razem łącząc wizerunek mamy a następnie swój własny.

POMOCE: kredki, flamastry, kartki, wygodne podłoże do malowania.

WSKAZOWKI:  ważne jest, aby przy tej zabawie panowała mila atmosfera. Trzeba zwracać uwagę na rysunek dziecka , gdyż w ten sposób wyraża samego siebie. Ukazuje to, jak chce być widziany przez otoczenie. Ważne jest, by zwracać uwagę na szczegóły, a zwłaszcza na to, czego dziecko nie ma, a co narysowało - to są jego pragnienia. Ważne jest, aby chwalić dziecko za umiejętności, dzięki czemu podnosimy jego samoocenę i chęć do dalszej współpracy. Ważne jest , aby rodzic dowiadywał się od dziecka dlaczego cos jest inne niż w rzeczywistości, bądź dlaczego czegoś nie ma..

 

Opr. JULIANNA HUDZIK