JA + TY = MY (H. Olechnowicz, Dobre chwile z naszym dzieckiem, Warszawa 1997)

CELE:  Współpraca, zainteresowanie drug± osob±
           Uczy pomagać innym
           Dziecko czuje się docenione
           Dziecko czuje się potrzebne
CZAS:  min. 5 minut 
UCZESTNICY: dzieci w wieku 5-6 lat + rodzic
PRZEBIEG:    przy każdej możliwej okazji rodzic prosi dziecko o pomoc w wykonaniu czynno¶ci, np. prosimy dziecko, by przeniosło razem z nami poduszkę, gdyż jest dla nas dzi¶ bardzo ciężka. Na końcu dziecko winno być pochwalone za pomoc nawet wtedy, gdy nie poradziło sobie do końca z zadaniem.
POMOCE:  poduszka 
WSKAZÓWKI:   dzięki takim zadaniom dziecko będzie się czuło pomocne i docenione. Dzięki temu będzie tez chętniej pomagać w dniu codziennym. Zamiast poduszki może być to kocyk, maskotka lub inny przedmiot. Ważne jest, aby dany przedmiot nie był zbyt ciężki dla dziecka, gdyż dane zadanie może być wtedy
ponad siły. Trzeba pamiętać o tym, aby zawsze podziękować za pomoc i pochwalić je nawet wtedy, gdy nie osi±gnęło celu.

Opr. JULIANNA HUDZIK